Rhynchocephalia    Sphenodontida    Sphenodontidae    -

Sphenodon GRAY, 1831

 

Home

Sphenodon punctatus (GRAY, 1842)
Tuatara

New Zealand